Znojmo - Kellerův mlýn

Záměrem zákazníka byla přestavba téměř 100 let starého železobetonového sila na mouku pro účely rezidenčního bydlení. Předmětem zakázky byla realizace diagnostiky stávajících nosných konstrukcí železobetonového sila a vyjádření ke statice objektu a případně možnosti vestavby jednotlivých obytných podlaží.