Výkrm prasat Suchohrdly u Miroslavi

Novostavba stáje pro výkrm prasat a odchov prasniček o půdorysném rozměru 21x53 m. Jedná se o jednolodní stavbu zastřešenou sedlovou střechou z dřevěných příhradových vazníků. Vzduch do stáje je přiváděn půdní konstrukcí a odváděn středovým kanálem rovněž umístěným v konstrukci vazníků. Tím je stavba připravena na možnou dostavbu pračky vzduchu ke snížení NH3 v ovzduší.