Skleník Suchohrdly u Miroslavi

Výstavba skleníku pro pěstování bylinek na ploše 3ha je doposud jednou z našich největších realizovaných staveb. Naše společnost při realizaci tohoto projektu zajišťovala projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení a byla koordinátorem prací a generálním dodavatelem české strany dodávky. Svou rozlohou se jedná o druhý největší skleník v ČR a po stránce technologické se jedná o jeden z nejmodernějších skleníků v Evropě. Skleník je vytápěn a zásobován el. energií z přilehlé bioplynové stanice.