Kolejová dráha SIEMENS Drásov

Výstavba kolejové dráhy v halách SIEMENS elektric machines, s.r.o.. Jednalo se o vybudování kolejové dráhy o nosnosti 40t a délce 120m, propojující šest hal výroby. Práce byly prováděny za provozu v bezprašném provedení. Součástí dodávky bylo i vybudování nových vratových otvorů a přeložky všech sítí.