Dotační programy

Z programu OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme modernizaci zastaralé, prostorově  a technicky nevyhovující budovy cihelny na zázemí pro specializované stavební činnosti. Modernizací dojde ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a životního prostředí. Na daný projekt je poskytována dotace od evropské unie. 

Termín dokončení realizace projektu: květen 2018.

Projekt CIHELNA je spolufinancován Evropskou unií PDF ke stažení

 

 

 

V současné době realizujeme z programu OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost obnovu budovy cihelny na zázemí pro speciální stavební činnosti. 

Předpokládaný termín dokončení realizace projektu: říjen 2017.

 

 

Z programu rozvoje venkova realizujeme projekt Rekonstrukce domu č. p. 677 na penzion.

Termín dokončení díla: červen 2017.