Areál větrná Hevlín - I., II.Etapa

Rekonstrukce areálu Větrná ve dvou etapách výstavby. Celkem prošlo rekonstrukcí osm hal o celkové ploše 7700 m2 pro ustájení 10 000 ks prasat. Součástí rekonstrukce bylo i vybudování nového přeháněcího koridoru a míchárny se skladem obilí.